Kurucumuz

nejdet-kilic

Teknolojiyi insancıllaştırmak ve doğru yüksek teknolojik ilgi yaratmak gerekir. Ancak bunu fazlaca abartıp ekranların ardına girmek, her şeyi bilgisayarlardan bekleyip insan unsurunu ve sıcak ilişkilerdeki elektriksel sihiri ikinci plana atmak son derece sakıncalıdır. Teknoloji bizim için bir iş aracı olmalıdır, bizatihi işimizin kendisi değil.

Her zaman en iyiyi değil, doğru insanları işe almak gerekir. Defansı dökülen bir takıma ünlü ve çok iyi bir santrfor almak bazı maçları kurtarabilir ancak bütünsel sonucu değiştirmez. Bu konudaki tek sağlıklı yaklaşım, işe göre insan istihdam etmektir. İnsana göre iş yaratmak, şekillendirmek değil.

Bulunduğumuz bu noktaya erişmemizde en önemli payın insan gücüne yaptığımız yatırım olduğuna inanıyoruz. Dürüst, çalışkan, bilinçli, eğitimli, konularında uzmanlaşmış iş gücümüzün, ekip ruhu çevresinde yarattığı sinerji, sınır tanımayan toplam işletme enerjimizin kaynağı olmuştur. Kaliteli, uzman ve doğru iş gücüne yapılan yatırımın, kendini en çabuk ödeyen yatırım olduğu unutulmamalıdır.

Uyumlu bir ekip çalışmasının içerisinde olmak insanları mutlu eder ve yaşam kalitelerini artırır. Bu nedenle de, etkin bir ekibin uyumlu bir üyesi olmak çalışanın, başkalarına değil bizzat kendisine yapacağı bir iyiliktir.

Çalışanların aklından yararlanmak, zekalarını işlerine yansıtmalarını sağlamak için özgüveni geliştirici, katılımı ve paylaşımı özendirici, sorumluluk duygusunu geliştirici bir ortam gereklidir. Bunun için şirket ihtiyacının gerektirdiği oranda yetki ve güç dağılımının sağlanması ve sorumluluk duygusunun geliştirilmesi gereklidir. Masalara belli ünvanlarla bazı kişilerin oturtulması yetki ve sorumluluk göçertilmesi anlamına gelmez. Bu ancak ünvan, yetki ve sorumluluk erozyonu yaratır.

Müşteri memnuniyeti için çalışan memnuniyeti gereklidir.

Hizmet politikalarına esneklik getirmek müşteri odaklılığın ilk adımıdır. Her müşteriye koşulları kalıplaşmış bir anlayışla hizmet sunmak farklı beklentilere olumlu cevaplar sağlamayabilir. Bu konuda dayatmacı olmamak ve müşteri yararına esneklikler oluşturulabilmelidir.

Müşteriden bir kerelik çok kar etmek yerine kalıcı ve sürdürülebilir karı hedefleyen paylaşımcı bir yaklaşım, iyi hizmetle desteklenirse bağımlı müşteri yaratır.

Müşteri yaratmak çok önemlidir ve ancak zordur. Müşteri kaybetmek kolay, maliyeti ise çok büyüktür. Bu konudaki başarıda, etkili iletişimin önemi yadsınamaz. İletişimde başarılı olmak için; olumlu, uyumlu, pozitif, yapıcı ve empatik bir yaklaşım gereklidir. Önem vermek, kaale almak gerekir. Karşınızdakini yüceltmenin önemi yadsınamaz.

Ülkemizde de bir çok şeyin değiştiğini/değişebileceğini kabullenmemiz, Avrupa Ekonomik Topluluğu uyum sürecini ve bu süreç içerisinde oluşan ve oluşacak değişimleri içimize sindirmemiz, kendi kişisel ve kurumsal değişimlerimizi de bu çerçeveye oturtmamız gerekmektedir. Kendimizi tam Avrupalı hissetmeye başladığımız bu günlerde, kalıplanmaktan çok, geliştirici, özendirici ufuk açıcı düzenlemelere, desteklere ve devletimizin elini sırtımızda hissetmeye ihtiyacımız vardır. Gerisini ise biz en iyi şekilde gerçekleştiririz.