İnsan Kaynakları

Kılıç Group’da, İnsan Kaynakları önemli bir rol üstlenir ve faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki firmalarımızın hedefleri doğrultusunda, diğer birimlerimiz ile uyum içerisinde çalışır.

İlkelerimiz

  • Kalifiye, yeniliklere ve değişime açık, yenilikleri ve değişimleri takip eden, kurum değerlerini benimseyip, yaşatacak personel kazandırmak ve gerekirse yetiştirmek,
  • Sorumluluklarından zevk alan, işini geliştirmek için her fırsatı değerlendiren, üretken çalışanların hakim olduğu kurumsal bir yapı oluşturmak,
  • Çalışanların kısa zamanda en üst seviyede verimliliğe ulaşmalarını sağlayabilmek için olanaklar yaratmak,
  • Değerlerine ve geleneklerine saygılı, bir o kadar da çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmaya çalışan personel yetiştirmek,
  • Çalışanların, hem kendilerini geliştirmelerini hem de işlerinde uzmanlaşmalarını sağlamak için, her düzeyde, farklı içeriklerle hazırlanan eğitim programlarıyla, organizasyona sağladıkları katma değeri artırmaktır.

Değerlerimiz

  • Etkin takım çalışmasına olan inancımız doğrultusunda; herkes takımın bir parçasıdır ve ekip içi sinerjiyi ve manevi gücü artırmakla sorumludur.
  • Tüm ilişkilerde yasalara, ahlak kurallarına daima uyulur, yasal ve sosyal sorumlulukları yerine getirmenin verdiği bilinçle bunlardan asla taviz verilmez.
  • Elde edilen başarının ve gururun, tüm ekip üyelerince paylaşılması esastır.
  • Kalite felsefesi, çalışma hayatının tüm alanlarında uygulanır ve yapılan her işte dünya standartlarında kalite hedeflenerek, faaliyetler bu doğrultuda yürütülür.
  • İlke ve değerlerimize uygun olduğunuzu düşünüyor ve ekibimizde yer almak istiyorsanız, başvurularınızı güncel özgeçmişinizle beraber ik@kilic.com adresine ulaştırabilirsiniz.